Vizioni

Imi-Pharma ka qene promotorja e parteneritetit me kompanite multinacionale farmaceutike per tregun Shqipetar. Pergjate historise 30 vjecare  Imi-Pharma ka mundesuar futjen ne treg te kompanive inovative, duke ju krijuar pacienteve shqipetare mundesine per te aksesuar te njejtat alternativa si dhe pacientet Europiane.

Misioni

Imi-Pharma ka implementuar ne vend standarde te marketingut mjekesor nepermjet investimit ne njohuri, burime njerezore, infrastrukture dhe sherbimin e klientit te cilat kane sherbyer si pararendese te mareveshjeve te suksesshme me kompanite Farmaceutike te mirenjohura Europiane/Nderkombetare.

Vlerat

Suksesi ynë është i bazuar në guxim, arritje, përgjegjësi, respekt, integritet dhe transparencë. Këto vlera formojnë punën tonë të përditshme, mënyrën se si ne i përmbushim sfidat dhe ndërveprimet tona me klientët tanë, partnerët e biznesit dhe kolegët.

Alt Text

Më shumë rreth nesh

IMI-PHARMA Albania, mban nje pozicion udheheqes ne tregun Farmaceutik, duke qene importuesi dhe shperndaresi i pare farmaceutik i rregjstruar, qe nga viti 1994.

Pergjate eksperiences 27 vjecare, Kompania ka evoluar ne arritjen e standardeve bashkekohore te infrastruktures, ofrimit te sherbimeve dhe zhvillimit te kapaciteteve njerezore ne kujdes te klienteve dhe bashkepunetoreve.

MISIONI

Nepermjet sherbimeve qe ofrojme lokalisht dhe ne partneritet me kompanite udheheqese te tregut farmaceutik boteror, te kontribojme ne permiresimin e shendetit te popullates Shqipetare, dhe ne rajon. Gjithashtu, misioni yne synon ne periresimin performances financiare te kompanise per garantimin e suksesit afatgjate te  biznesit.

VIZIONI

Ne jemi te angazhuar per te qene Kompani udheheqese ne tregun Farmaceutik ne Shqiperi. Te dedikuar per te siguruar zgjidhje dhe ndihmese per mireqenien dhe shendetin, nepermjet sherbimeve bashkekohore, ofrimit te produkteve te cilesise me te mire per pacientet, mbeshtetjes se sistemit shendetesor, pjesemarrjes active ne procesin e ndergjegjesimit rreth semundjeve dhe nevojave shendetesore, angazhimit per permiresimin e mjedisit te kujdesit shendetesor, per sot dhe ne te ardhmen.

Alt Text

Farmaci private nga 1,500

Alt Text

Farmaci te spitaleve nga 41

Alt Text

Klinika Private nga 12

Alt Text

Shperndares lokale nga 20

Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media